NOARK Electric

 

ABM ELEKTRO je uvoznik i distributer poznatog češkog proizvođača Noark-Electric iz Praga. 

Garancija kvaliteta sa 5- ogodišnjom garancijom.

Pored ISO sertifikata, NOARK takođe ispunjava stroži CIG 023 sertifikat za potrebe pokrivanja nadstandardnih testiranja prema lokalnim sertifikacionim oznakama.

NOARK Electric se bavi razvojem i proizvodnjom električnih uređaja i komponenti. Kompanija je deo grupacije od preko 25 hiljada zaposlenih.

NOARK Electric je investirao sredstva u sopstveni razvoj proizvoda i radi sa najnovijim tehnologijama.

Regionalni centri u Pragu, Čikagu i Šangaju sprovode aktivnosti na različitim kontinentima uz poštovanje zahteva različitih tržišta i različitih zemalja.
NOARK nudi širok asortiman visoko kvalitetnih proizvoda za vaše električne instalacije.

Proizvodnja je bazirana na sopstvenoj tehnologiji. NOARK konstantno investira u istraživanje i razvoj novih proizvoda.
Proizvodi su razvijeni sa ciljem jednostavne montaže.

Visok nivo pouzdanosti proizvoda dokazan je velikim brojem mogućih ciklusa uklapanja, koji znatno nadmašuje vrednosti zahtevane standardom. Dalji dokaz kvaliteta je 5- ogodišnja garancija koju NOARK daje na sve svoje proizvode.

 

 

 

 

 

 

Automatski osigurači

Automatski Osigurači CENOVNIK

FID sklopka Noark Ex9CL-N Ex9CL-H Ex9CL-100

Diferencijalne Zaštitne (FID) Sklopke CENOVNIK

Kombinovana diferencijalna (FID) sklopka Ex9CBL-N Ex9CBL-H

Kombinovane Diferencijalne (FID) Sklopke CENOVNIK

Teretna sklopka

Rastavljači Snage (teretne sklopke) CENOVNIK

Odvodnik prenapona Noark

Odvodnici Prenapona CENOVNIK

Distributivni blokovi PBD Noark

Distributivni Blokovi PBD CENOVNK

Stepenišni automat Noark

Stepenišni Automat CENOVNIK

Sabirnice obezbeđuju efikasno i pouzdano povezivanje ulaznih priključaka uređaja. Predviđeni su u monofaznoj i trofaznoj izvedbi sa sekcijom od 10 ili 16 mm2.

Sabirnički Sistemi NOARK CENOVNIK

Spratne table

Plastične Spratne Table NOARK CENOVNIK