Motorni zaštitni prekidači

Manuelni motorni zaštitni prekidači Ex9S32A štite od preopterećenja, kratkog spoja i nestanka faze
kod trofaznih asinhronih motora. Oni su takođe pogodni i za linijsku zaštitu kod distribucije električne energije linije ili jednostavno se mogu koristiti kao izolator.

Ispravno određivanje struje preopterećenja omogućava optimizaciju zaštite motora pomoću prekidača.

U slučaju 3P aplikacije, tačno određivanje Ir predviđa i zaštitu od preopterećenja prouzrokovano gubitkom faze. Funkcija kompenzacije ambijentalne temperature smanjuje uticaj ambijentalne temperature, mehanizam za testiranje omogućava da se testira funkcija sistema a upravljačka ručica sa zaključavanjem sprečava ilegalne operacije.

Motorni zaštitini prekidači mogu se kombinovati sa širokim spektrom dodatnog pribora uključujući pomoćne i signalne

kontakte, naponske i podnaponske okidače.

  • Ispunjavaju zahteve standarda IEC / EN 60947-2
    i IEC / EN 60947-4-1
  • Nazivne struje do 32 A pri 415 V AC-3
  • Nazivni radni napon 400/690 V AC
  • Zaštita od preopterećenja, kratkog spoja i nestanka faze
  • Jedna veličine kućišta, pogodna za razvodne
    ​ormare sa 45 mm otvorom