Metalni razvodni ormani 

Razvodni ormani su namenjeni za smeštaj i ugradnju različite elektro opreme.

Metalni oramani nadgradni, ugradni

U zavisnosti od materjiala od kojih su izradjeni elektro ormani koje obuhvata naša ponuda mogu biti: 

  • METALNI ormani (standardna ponuda, sa lagera za standardne dimenzije)
  • ALUMINIJUMSKI ormani (po narudžbini)
  • INOX ormani (po narudžbini)

Predviđeni su za montažu na zid, u zid i na postolje kao slobodnostojeći i uz svaki se isporučuje potreban pribor za montažu.

Metalni ormani 

Metalni ormani - ABM

Metalni ormani se izrađuju od hladnovaljanog čeličnog lima debljine prema dimenziji ormana. Zaštićen

i tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha koji daje visoku otpornost na uticaje spoljne sredine kao i odličan vizuelni izgled.

Na vratima ormana sa unutrašnje strane po vertikali su zavarena dva profila koja ne samo da ojačavaju vrata već služe i za montažu opreme.

U cenu ormana je uračunata i montažna ploča izrađena od pocinkovanog lima debljine 2mm.

Izrađuju se u stepenu zaštite IP55 (sertifikovano). Ormani visine veće od 600 mm mogu biti pored IP55 izrađeni u stepenu zatite IP65 i IP66 (sertifikovano).

Standardne dimenzije ormana su date u cenvnovniku, na zahtev kupaca možemo izraditi orman željenih dimenzija u veoma kratkom roku.

Posebno povoljno možemo isporučiti kompletno šemiran orman sa opremom ožičenom po dokumentaciji (jednopolna šema) koju daje kupac ili po sopstvenom rešenju.

Kablovski priključni ormani 

KPO - KPK

Kablovski priključni ormani (KPO) su namenjeni za priključenje objekata na električnu mrežu.

Proizvodimo ih od čeličnog hladnovaljanog lima debljine 1 mm i štitimo tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha.

Izrađuju se u tri različite veličine i biraju u zavisnosti od instalisane snage objekta, odnosno od veličine visokoučinskog osigurača (160, 250 i 400 A) i preseka ulaznog i izlaznog kabla:

1. KPO 160A, dimenzija 275x350x135 za ulazni kabl do 70 i izlazni kabl 50 mm2

2. KPO 250A, dimenzija 400x450x150 za ulazni kabl do 150 i izlazni kabl 95mm2

3. KPO 400A, dimenzija 400x600x150 za ulazni kabl do 150 i izlazni kabl do 150mm2

Uvod kabla je olakšan time što je donja zaštitna ploča demontažna , a dno KPK je otvoreno sa ivicama obloženim zaštitnom gumom. Pored nulte sabirnice ormani na bočnoj strani imaju i zemljovodnu sabirnicu.

Nude se prazni, ili sa opremom (komplet sa postoljem, nultom i zaštitnom sabirnicom).

Merno razvodni ormani

Merno razvodni ormani su namenjeni za ugradnju uređaja za merenje električne energije. Prepoznatljivi su po otvorima na vratima ormana koji služe za očitavanje mernih uređaja. Sastoje se iz tri osnovne celine: priključnog, mernog i razvodnog dela.

Proizvodimo ih od čeličnog hladnovaljanog lima i štitimo tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha.

Merno razvodni orman - ABM

Izrađuju se u više različitih dimenzija, sa različitim unutršnjim rasporedom u skladu sa tehničkim uslovima elektrodistribucije u čijoj nadležnosti se merno razvodni ormani nalaze.

Vršimo izradu ormana za objekte svih namena: stambene objekte svih veličina, ormane mernih grupa za industrijske i komercijalne objekte…

Mogu biti izrađeni za montažu na zid i u zid, prazni ili na zahtev kupca se mogu ponuditi i potpuno opremljeni. 

 

 

 

 
 
 
Cenovnik metalni razvodni ormani

Cenovnik ormana

Cene istaknute na sajtu su veleprodajne bez obračunatog pdv-a na koje odobravamo rabate u zavisnosti od količine poručene robe, načina plaćanja, kao i ukupne prethodno realizovane saradnje.