Niskonaponski razvodni blokovi 0,4kV

U zavisnosti od potreba i karaktera potrošnje, ova postrojenja se koriste za razvod električne energije u trafostanici ka krajnjim potrošačima. Kao dodatne blokove mogu imati blok za kompenzaciju reaktivne energije ili blok javne rasvete.

Uvek se sastoje iz dovodnog polja i razvodnog polja dok je polje kompenzacije i javne rasvete opciono.NN blokovi

Dovodno polje je direktno povezano sa NN stranom transformatora i opremljeno je kompaktnim prekidačem, uskladjenim prema snazi transformatora. Takodje sadrži i elemente za očitavanje napona, trenutne struje opterećenja, kao i maksimalne struje opterećenja. U okviru dovodnog polja može biti montirana fiksna kompenzacija praznog hoda transformatora ili neki dodatni izvod.

Razvodno polje se standardno isporučuje sa 8 izvoda 400A, najčešće sa izolovanim osiguračkim letvama, osiguračkim postoljima ili sa tropolnim rastavnim osiguračkim letvama.