Trafostanice su deo elektroenergetskog sistema za transformaciju napona i predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Jedan od najvažnihih segmenata poslovanja preduzeća ABM ELEKTRO doo jeste izrada i montaža trafostanica.

Iako postoje trafostanice različitih naponskih nivoa, kod privrednih i stambenih objekta tranformacija se najčešće vrši sa viših naponskih nivoa 10kV ili 20kV  na 0,4 kV. Dok se u industrijskim objektima, osim na 400V, krajnja transformacija vrši na 6kV i 10kV zbog visokonaponskih potrošača.

Standardna sekundarna trafostanica se sastoji od:

  1. srednjenaponskog SN postrojenja sa odgovarajućim brojem ćelija koje se smeštaju u odgovarajuću zasebnu prostoriju i koje se najčešće sa energetskim transformatorom povezuju kablovskim vodom
  2. Transformatora odgovarajuće snage i naponskog nivoa koji se smešta u zasebnu prostoriju (trafo-box)
  3. niskonaponskog NN postrojenja sa odgovarajućim brojem izvoda koje se najčešće smešta nasuprot SN postrojenja u zasebnu prostoriju i koje se najčešće sa energetskim transformatorom povezuje preko bakarnih sabirnica

Osim što proizvodimo sertifikovana rasklopna postrojenja srednjeg (SN blokovi 10/0,4kV i 20/0,4kV) i niskog (NN blokovi) napona, naše preduzeće je uvoznik proizvođača transformatora Makitel Dooel iz Ohrida. Tako da su sve tri gorepomenute komponente sistema u svakom trenutku dostupne po veoma konkurentnim cenama.

SN I NN RASKLOPNA POSROJENJA

Vršimo montažu opreme na terenu sa potrebnim kabliranjem, odnosno po sistemu ključ u ruke.

Raspolažemo sopstvenom auto dizalicom što nam omogućava i montažu stubnih trafo stanica.

Takodje proizvodimo kompletno opremljene NN ormane za stubne trafostanice (u kućištu od aluminijuma, inoksa, ili plastificiranog čelučnog lima).

U svom proizvodnom programu imamo i čelične toplo cinkovane konzole za nošenje transformatora do 400kVA i NN ormana.