Projektovanje i izrada elektro instalacijaElektrične Instalacije

Izradom i projektovanjem elektro instalacija kako industrijskih objekata, tako i stambenih i hotelskih, bavimo se od samog osnivanja.

Raspolažemo svim potrebnim alatima i priborima kako za klasičnu tako i za montažnu gradnju.

 

 

 

Izrada šemiranih elektro ormanaDSCN2917

Poseban segment u ponudi usluga je montaža i šemiranje mernih i razvodnih ormana. Pri tome moguće je orman izraditi po dokumentaciji kupca ili da šemirani orman izradimo prema našim nacrtima, što podrazumeva i određivanje dimenzije ormana. Ako je orman specifičnih dimenzija u najkraćem roku ga možemo izraditi u našoj proizvodnji.

 

 

 

Izrada gromobranskih instalacija

Posedujemo veliko iskustvo u izradi klasičnih gromobranskih instalacija (Faradejev kavez) koje pre svega preporučujemo, ali na poseban zahtev izrađujemo i gromobrane sa uređajem za rano startovanje.

 

 

Sistemi za detekciju i dojavu požara

Osim elektroenergetskih instalacija isporučujemo i montiramo sisteme za dojavu i detekciju požaraolympia electronics čime objedinjujemo sve potrebne instalacione radove na objektu.

U ponudi su kako adresibilni tako i konvencionalni sistemi.

Naša prednost je da na lageru imamo sve komponente tako da možemo pristupiti izgradnji sistema u najkraćem mogućem roku.

Po završetku radova obezbeđujemo svu atestnu i kontrolnu dokumentaciju potrebnu za kontrolu protivpožarne policije.Takođe nudimo i opremu za SOS signalizaciju ( pozivanje u slučaju nužde) iz kupatila što je svakako interesantno za hotele i medicinske stacionarne ustanove.

 

 

Ispitivanje elektroenergetskih i gromobranskih instalacijaUređaj za ispitivanje električnih instalacija

Naš inženjerski kadar i oprema koju posedujemo omogućava nam da pružamo usluge ispitivanja i kontrole elektroenergetskih instalacija i izradu izveštaja o ispravnosti.