RASKLOPNA POSTROJENJA SN 10KV

U zavisnosti od potreba i karaktera potrošnje, ova postrojenja se koriste za razvod i
merenje utrošene el. energije, kao i priključak transformatorske ćelije na SN mreži.

Najčešća konfiguracija SN rasklopnog bloka je sastavljena od dve vodne i trafo ćelije za
distributivne trafostanice i dve vodne, merne i trafo ćelije za industriske trafostanice.

Srednjenaponski blok 10kV

VODNA (MREŽNA) ĆELIJA

Ovaj tip ćelije u SN blokovima se koristi za razvod električne energije i tipična konfiguracija sadrži bar
dve ovakve ćelije, međutim u zavisnosti od potreba je moguće da ih bude i više.
Izrađena je od varenih profila koji čine osnovni skelet ćelija koji omogućava nošenje pre svega rastavljač
snage i obezbeđuje sigurnu manipulaciju bez opasnosti od uvijanja i krivljenja konstrukcije.
Opremljena je SN rastavljačem snage kompresionog tipa poslednje generacije sa polnim razmakom od
210mm, koji garantuje potrebnu dielektričnu čvrstoću. Polovi aparata su potpuno zaliveni u epoksidnu
smolu i samo se pokretni kontakt može videti kroz transparentnu oblogu i na taj način vizuelno kontrolisati
uključenost ili isključenost.
Ovaj tip aparata je opremljen noževima za uzemljenje koji imaju međusobnu blokadu sa glavnim
kontaktima. Može se uzemljiti samo u slučaju kada su glavni kontakti otvoreni (aparat isključen).

 

Manipulacija se vrši sa čeone strane pomoću posebne poluge, uključenje i isključenje se vrši rotacijom
poluge. Obezbeđena je vizuelna indikacija uključenosti i položaja noževa uzemljivača, kao i mehanička
blokada glavnih kontakata i noževa za uzemljenje i nemogućnost otvaranja vrata ćelije u slučaju da je
prekidač uključen i neuzemljen.
Time je postignuta maksimalna zaštita poslužioca, a dodatno debljinom
limenih pregrada, samom konstrukcijom aparata, koji je skoro potpuno oklopljen, kao i izolacionim pločama
i epoksidnim provodnim izolatorima na delu prolaza sabirničkog sistema iz ćelije u ćeliju. Time je
postignuta sigurnost da se dejstvo luka ne prenese iz ćelije u ćeliju.
Napokon, ćelija je opremljena i ekspanzionim poklopcem za izlaz eventualnih gasova pri pojavi
električnog luka. Ćelija je zatvorena i sa donje strane pocinkovanim limom sa gumenim uvodnicima za uvod
kabla, čime je onemgućen ulazak glodara u ćeliski prostor.
Konstrukcija je slobodnostojeća pa se može montirati kako uz zid tako I u bilo kom delu TS.
Tipski test je urađen u institutu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Dimenzije su (ŠxVxD) 600x1900x750.

Ovaj tip ćelije u SN blokovima se koristi za merenje utrosene elektricne energije na srednjem naponu u
postrojenjima za unutrasnju montazu i pri tom meri i gubitke pri transformaciji napona.
Celija je za unutrasnju montazu i dimenzije SxVxD 600x1900x750 mm.
Izrađena je od varenih profila koji čine osnovni skelet i omogućavaju nošenje mernih transformatora i
postolja SN osiguraca i obezbeđuje sigurnu manipulaciju bez opasnosti od uvijanja i krivljenja konstrukcije.
Opremljena je sa odgovarajuim brojem strujnih i naponskih mernih transformatora 12kv u zavisnosti da li je
merenje dvosistemsko ili trosistemsko.
Konstrukcioni profili, pregradni zidovi celije i vrata su izradjeni od HVL lima #2mm. Pregradna obloga
u gornjem delu celije gde su provodni izolatori kroz koje prolaze bakarne sabirnice dimenzije 30×5 mm je od
pertinaksa # 6mm, sto jos vise doprinosi dielektricnoj neprobojnosti opreme.Iz sigurnosnih razloga poklopac je
pokretan u smeru od poda celije ka zadnjoj strani sto dodatno osigurava posluzioca ( eventualna pojava gasova
bice usmerena navise).
Takođe, ima prigrađene nosače za smeštaj SN patrona koji štite naponske merne transformatore .
Vrata celije se ne mogu otvarati ( samo sluzbena lica ED ) posto se obavezno montira blomba nadleznog
elektrodistributivnog preduzeca.
Celija je tipski testirana u Institutu Nikola Tesla kao akreditovanoj nacionalnoj laboratoriji.