U zavisnosti od materjiala od kojih su izradjeni elektro ormani koje obuhvata naša ponuda mogu biti:

Razvodni Orman IP55

  • METALNI ormani (standardna ponuda, sa lagera za standardne dimenzije)
  • ALUMINIJUMSKI ormani (po narudžbini)
  • INOX ormani (po narudžbini)

Predviđeni su za montažu na zid, u zid i na postolje kao slobodnostojeći i uz svaki se isporučuje potreban pribor za montažu.

Metalni ormani se izrađuju od hladnovaljanog čeličnog lima debljine prema dimenziji ormana, zaštićeni tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha koji daje visoku otpornost na uticaje spoljne sredine kao i odličan vizuelni izgled.

 

Na vratima ormana sa unutrašnje strane po vertikali su zavarena dva profila koja ne samo da ojačavaju vrata već služe i za montažu opreme.

U cenu ormana je uračunata i montažna ploča izrađena od pocinkovanog lima debljine 2mm.

Metalni ormani se izrađuju u stepenu zaštite IP55 (sertifikovano). Ormani visine veće od 600 mm mogu biti pored IP55 izrađeni u stepenu zatite IP65 i IP66 (sertifikovano).

Standardne dimenzije ormana su date u cenvnovniku, na zahtev kupaca možemo izraditi orman željenih dimenzija u veoma kratkom roku.

Posebno povoljno možemo isporučiti kompletno šemiran orman sa opremom ožičenom po dokumentaciji (jednopolna šema) koju daje kupac ili po sopstvenom rešenju.

 


Cene istaknute na sajtu su veleprodajne bez obračunatog pdv-a na koje odobravamo rabate u zavisnosti od količine poručene robe, načina plaćanja, kao i ukupne prethodno realizovane saradnje.