„ABM ELEKTRO doo“ , u cilju uštede električne energije i podizanja energetske efikasnosti, obavlja usluge ugradnje opreme za kompenzaciju reaktivne energije.
Kompenzacija reaktivne energije predstavlja jedno od najefikasnijih rešenja za redukovanje troškova električne energije uz jako kratko vreme otplate, manje od dve godine na većini projekata.
Najveći potrošači reaktivne energije su elektromotori, transformatori, indukcione peći ali i fluorescentna rasveta, uredjaji za zavarivanje itd.
Ukoliko imate mernu grupu sa brojilom koje registruje utrošak ne samo aktivne već i reaktivne energije, obratite pažnju na obračun reaktivne energije na vašem računu za utrošenu električnu energiju.
Ugradnjom odgovarajućg ormana kompenzacije trošak za plaćanje reaktivne električne energije može se umanjiti i za preko 80%, što u konačnom obračunu dovodi do značajnog smanjenja ukupnog računa za električnu energiju.

 

 

 

„ABM ELEKTRO doo“ koristi opremu za kompenzaciju reaktivne energije renomiranog proizvodjača Rade Končar iz Skoplja koju ugradjuje u sertifikovane ormane u odgovarajućoj IP zatiti iz sopstvene proizvodnje. Na taj način realizujemo rešenje ključ u ruke“ sistema za kompenzaciju reaktivne energije u vašem pogonu. Sa našim proizvodima i rešenjima naši klijenti štede novac i smanjuju uticaj svojih pogona na okolinu.

Takođe, vršimo prodaju pojedinačne opreme za kompenzaciju reaktivne energije (kondenzatorske baterije, regulatori faktora snage, prigušnice, kondenzatorski kontaktori) proizvodjača Rade Končar.
Cenovnik opreme za kompenzaciju je dat u nastavku:

 

 

Cene istaknute na sajtu su veleprodajne bez obračunatog pdv-a na koje odobravamo rabate u zavisnosti od količine poručene robe, načina plaćanja, kao i ukupne prethodno realizovane saradnje.